concept_logo2Oljesanering.com

 

Välkommen

Vi erbjuder ett brett sortiment av vattenfilter för industriell vattenrening. I sortimentet finns både enskilda vattenfilter och fullständiga vattenreningssystem. Vi har därmed möjlighet att leverera kompletta anläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar. Här följer ett exempel:

 

Här visas vårt sortiment för oljesanering finns påstryckfilter med olika typer av filterpåsar och tillbehör.  Läs mer här >>

 

Vi har under 20 års tid, sålt vattenrening till svenska och utländska kunder.

Exempel på kunder är: Vattenfall, Försvarsmakten, SKF, Volvo Truck, Astra Zeneca, Saab Bofors Dynamics och Ericsson.

 

För att du som kund snabbt skall få en överblick över vårt sortiment, har vi gjort olika guider.

Om du är intresserad av att se vårt sortiment för avsaltning av vatten, klicka här>>

Vill du vill se en produktguide över hela vårt sortiment, klicka här>>

 

Inom området för miljöteknik, har vi system för bl a marksaneringreduktion av tungmetaller och pesticider (bekämpningsmedelsrester).

Vi har även system för vattenrening av golvskurvatten och biltvätt.

 

Vår leverantör av vattenfilter, är verksam i 30 länder och har en väl utbyggd serviceorganisation här i Sverige. 

 

Har du frågor om vattenrening, är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>   Beställningar kan ske i vår webbutik >>

 


 

Oljesanering - Oljefiltrering - Oljeavskiljning - Oljeabsorption

 

Filter för vattenrening av oljehaltigt vatten

Vi har ett brett sortiment av filter för vattenrening av oljehaltigt vatten.

Påstryckfilter

Påstryckfilter används för mekanisk filtrering i bl.a cirkulerande system. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Invändigt sitter en silkorg, som håller filterpåsarna.

 

high_ef_efg

Det finns en rad fördelar med att använda påstryckfilter.

  • Ingen vattenförbrukning för backspolning
  • Enkel installation och betjäning
  • Litet platsbehov
  • Korrosionsbeständiga
  • Klarar både kallt och varmt vatten
  • Kan användas för både sura och basiska vätskor
  • Kan monteras på stativ
  • Det finns specialpåsar för olja, lösningsmedel bakterier mm

Filterpåsar och tillbehör>>

Installation och skötselanvisningar>>

Beskrivning>>

 

Stativmonterat cirkulerande vattenreningssystem       

- tre påstryckfilter, tank och pump

 

Detta cirkulerande flerstegssystem är avsett för t ex cirkulerande system, fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt. Det kan även användas i cirkulerande system för vattenrening av oljehaltigt vatten.

 

Cirkulerande flerstegssystem

Vårt cirkulerande flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial. Därefter cirkulerar vattnet tillbaka till en mellanlagringstank. 

Fördelen med att cirkulera vattnet, är man uppnår en bred behandlingseffekt även om vattnets innehåll varierar, samt att man kapar tillfälliga toppar av tungmetaller.

 

Kemikalieresistenta och robusta filterbehållare

De robusta filterbehållarna i stål, är in- och utvändigt ytbehandlade. De är därmed kemikalieresistenta och kan användas för vatten med lågt eller högt pH-värde.

Den stativmonterade anläggningen är färdigmonterad vid leveransen och kan omgående tas i bruk. Man behöver enbart ansluta in- och utgående vatten samt el.

 

Komplett stativmonterad vattenreningsanläggning bestående av:

1 st Tryckstegringspump

1 st Dränkbar pump typ Grundfos KP för att pumpa vatten från oljeavskiljare/trekammarbrunn till mellanlagringstank

3 st Påstryckfilter typ EF5. Stålbehållare som är in- och utvändigt ytbehandlad

1 st Gallerstativ 1200 x 400 mm

1 st Elskåp för inkoppling av pump och vippor

1 st Mellanlagringstank, 500 liter. Tanken är ej stativmonterad, men mot pristillägg kan tanken monteras på ett längre gallerstativ

2 st Nivåvippor

1 st Trevägs motorventil

1 st Flödesmätare typ svävkropp

Kostnad för filterpåsar och filtermassa tillkommer

 

 

 

Förslag på filterpåsar och filtermaterial som kan användas i filtren

I påstryckfilter nr 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol, för vattenrening av partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester

I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för vattenrening av lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester.

I påstryckfilter nr 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för vattenrening av tungmetaller i jonform

 

Principskiss för cirkulerande flerstegssystem

Stativmonterad-3EF

 

Bilden ovan visar ett exempel med tre påstryckfilter, men i vårt sortiment finns även två påstryckfilter eller tryckfilter. 

Beskrivning

1. Vattnet rinner från spolplattan (1) ner i slam- oljeavskiljaren, klass 2.  (Enbart gravimetrisk avskiljare)

2. Därefter pumpas vattnet över från slam- oljeavskiljaren till en mellanlagringstank. (2) En nivåvippa styr pumpen. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse. (3) Filterpåsen är enkel att byta och filtrerar grövre partiklar.

3. I mellanlagringstanken sitter en nivåvippa som styr en pump. (4) Pumpen pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken.  Vattnet behandlas därmed flera gånger. (5)

4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en trevägsventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6). Ventilen styrs av en nivåvippa.

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post info@vattensystem.se

 


 

Filterpåsar för oljefiltrering

Här visas vårt sortiment av filterpåsar och tillbehör, som används vid vattenrening av oljehaltigt vatten.

Överst på denna sida, visas produkter för grövre oljefiltrering och längre ner visas filterpåsar och patroner, som används för finare oljeabsorption. Gå till webbutiken>>

 

 

Filterpåsar för oljefiltrering typ TEX

img_5539

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

 

Reningsresultat

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med TEX-påsen ner till 25 mg. Om

 

Användningsområden

Denna typ av påse används i recirkulation av mycket oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

 

Portäthet

50 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

100 µ med en väv på ca. 0,5 cm.

 


img_5543

Filterpåsar för oljeabsorption typ ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas.

 

Reningsresultat

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med ABS-påsen ner till 39 mg.

 

Användningsområden

I recirkulation i avfettningsbad och sköljbad med innehåll av olja och fett. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

 

Portäthet

10 µ och 50 µ.

 

 

Filterkudde för oljeabsorption typ ABS

 

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv avsorptionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h.

Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

 

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 

Aceton

Acrolein

Allyl Chloide

Benzene

Butul Acetate

Bytyric Acid

Cyclohexane

Ethyl Benzene

Isoprene

Methyl

Methacrylate 

Naphtalene

Styrene

Toulene

Triethyl amine

Vinyl Acetate

Xylene

 

                       img_5601

 

Filterpatron DMA-oil-absorptionTM

img_5534

Denna filterpatron används tillsammans med ett påstryckfilter, samt en speciell filterinsats.

Det finns många verksamhetsområden inom industrin, t ex. olje- och bensinbranschen, maskinindustri mm som har problem med oljehaltigt spillvatten. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används, behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift, se sortimentet ovan.

Med hjälp av DMA-oil-absorptionTM filtret reducerats vattnets oljeinnehåll väsentligt och kan komma ner till en koncentration under 5 ppm.

DMA Sorption är baserat på den nyutvecklade filtreringsprincipen, som används för Multiple Layer CartridgeTM (MLC) patroner.

Filtret är typgodkänt av Lloyd's Register (Certificate no.: SAS PO30092).

Läs mer>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanolmatta

Sanolmattan kan tex användas i mellanlagringstankar, för att samla upp olja som flyter på vattenytan.

 

img_4717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenrening

 

 

Aktivt kolfilter

Arsenikfilter

Avjonisering batterivatten -Silex

Avjonisering - Eurex

Avhärdningsfilter

Avvattningsmodul

Doserpumpar

EDI-Elektrodionesering

Golvskurvatten - skurvatten

Humusjonbytare

Järnfilter, manganfilter och sandfilter

 

 

 

Marksanering

Nanofilter-fluoridfilter

Omvänd osmos

Osmosmembran

Oljefiltrering - oljeabsorption -oljeavskiljning

Patronfilter Ametek

Påstryckfilter

Selektiv jonbytare

Tankar-behållare

Totalavsaltning

UV-anläggning - UV-filter - UV-rening